Pickling-Flushing

Pickling (Asitleme) amacı boruların içindeki çapak ve kaynak parçaları ve pas v.b.maddeleri uzaklaştırmaktır. Flushing sistemde daha sonra kullanılacak hidrolik yağın borularda dolaştırılarak yapılan temizleme işlemidir. Kapalı bir hacimde yağın dolaştırılarak partiküllerin temizlenmesi için yağın boru içinde sürtünme oluşturması gerekmektedir.

Pickling

İşlem üç aşamadan meydana gelmektedir.

Asitle temizleme işlemi ; Picklane T60 kullanılarak yapılır. Nötralizasyon işlemi ; Passive T70 kullanılarak yapılır. Hidrolik Yağ ile Film tabakası oluşturma işlemi Yukarıdaki iki işlem tamamlandıktan sonra sistem içerisinden hidrolik yağ geçirilerek boru iç yüzeyi yağ filmi oluşturulur ve ardından flushing işlemine geçilir.

Pickling işlemi için kullanılacak ekipmanlar aşağıda olduğu gibidir.

PVC tank 3 Adet Asit, Su ve Nötralizasyon sıvısı için

Asit Pompası

Isıtıcı

PH İndikatör.

Flushing

Flushing işlemi boru imalat ve montajının bitiminden sonra, boru içlerinin temizliği için türbülanslı yağ akışı elde edilerek yapılan temizlik işlemidir.

Boru çapı ve hattın uzunluğuna göre türbülanslı akış oluşturmak için gerekli debi, basınç hesaplanır. Çap düşmesi oluşmayacak şekilde loop’lar oluşturulur ve flushing işlemine başlanılır.

Hat üzerine bağlı minimes rakorlarından bağlantılarla online ölçüm raporu alınır. İstenilen değere geldiğinde sistem içindeki flushing yağı azot gazı yardımı ile boşaltılır ve teslim edilir.

Kullanılacak ekipmanlar

Flushing ünitesi ; Filtreler (3,6,10,20) Kollektörler Loop için hidrolik hortumlar Online Partikül ölçüm cihazı Flushing işleminin süresi hattın uzunluğuna ve sistem içindeki partikül miktarına göre değişmektedir.

Kullanılacak ünitenin kapasitesinin uygun seçilmesi, doğru loop’lama ve hat uzunluğunun birkaç bölümde yapılması halinde süreler kontrol altına alınabilir. Aksi takdirde flushing işlemi tahmin edilemeyecek şekilde uzar ve sonuç alınamayabilir.

Akış debilerinin Belirlenmesi

Akış debilerinin belirlenmesinde en büyük etken yağ akışının türbülanslı olmasıdır.Türbülanslı akış için Reynold sayısının 2320 ve üzeri olması gerekmektedir. Flushing sisteminde akış debisi ne kadar büyük olursa flushing süresi ters oranda değişir. Sistemde boru çapları büyük olduğundan akış debilerini nominal değerlerde tutmaya çalışacağız. Reynold sayısının 2320 ve üzeri olması türbülanslı akış için yeterli olmasına karşın flushing süresinin kısaltılması ve debinin uygulanabilir seviyede olması göz önünde bulundurularak genelde Reynold sayısı 5000 olarak alınacaktır.

Akış debisini Q = Revd*0,0000471 formülü ile belirleriz. Q: Akış debisi (lt/dak.) Re: Reynold sayısı v: Yağ viskozitesi (mm²/sn) d : Boru çapı (mm) Sistemimizde en büyük basınç hattı ve dönüş hattına göre akış debilerini belirleyeceğiz.

Örnek olarak basınç hattımız 2’’ (48.3-5), dönüş hattımızı 2” (60,3-2,77) olarak alırsak; Basınç Hattı iç çapı 38,3 mm’dir. Reynold sayısını 5000 ,yağ viskozitesini 60 ° C (140 F) de 22 mm²/sn alacağız.

Buna göre ; Q => 50002238,3*0,0000471 Q => 198 lt/dak. Belirtilen debi ve üzeri flushing işlemi için yeterlidir. Dönüş hattı iç çapı 54,76 mm’dir. Reynold sayısını 5000 ,yağ viskozitesini 60 ° C (140 F) de 22 mm²/sn alacağız.

Buna göre ; Q => 50002254,76*0,0000471 Q => 283 lt/dak.

Flushing işlemi esnasında basınç ve dönüş hattı birlikte temizleneceğinden minimum debi 283 lt/dak. olarak kabul edilecektir.Belirtilen debi minimum miktarı belirtmekte olup daha yüksek debi ile flushing süresi göreceli olarak azalacaktır. (Sürenin azalmasına etken olmasına karşın flushing süresini belirleyici ana unsurun sistemin kirlilik miktarının olduğu unutulmamalıdır.)

Flushing Sisteminde İkinci Kademe

Flushing ünitesi ile sistemin temizliği yapıldıktan sonra sistemde ana tank yağla doldurulur.Tüm pompalar devreye alınarak daha düşük basınçta sisteme ana tank üzerinden yağ gönderilir.Tüm bloklar ve hatlar bağlanır. Silindir ve hidromotorlar sisteme bağlanmaz. Tüm valfler enerjilendirilir. Sistemin dönüşü ana dönüş filtrelerine daha sonra da ana tanka bağlanır.

Flushing işleminde istenilen değerlere ulaşıldıktan sonra Flushing devreleri sökülerek sistem çalışacak konuma getirilir. Bu esnada demontaj montaj işlemlerinin titizlikle yapılması gerekmektedir.