Periyodik Bakim

Periyodik Bakim

Günümüz iş dünyasında üretim süreçlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi için Bakım ve Onarım çalışmalarının planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki süreçleri uzman mühendislik ekibimiz ve teknolojik altyapımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması

Temel Kavramlar

-Arıza -Engel olunamamış bir nedenle sistemin durması, üretim hızını veya kalitesinin düşmesidir.

-Bakım -Tesis ve donanımın üretim performansını istenen bir düzeyde tutabilmek, eski durumuna getirebilmek için gerçekleştirilen işlerin tümüdür.

-Onarım -Bir tesis veya donanımın durmasına veya üretim kalitesinin kabul edilebilir sınır dışına çıkmasına neden olan arıza nedenlerinin belirlenmesi ve giderilme yollarının bulunmasıdır. Arıza oluştuktan sonra yapılan çalışmalardır.

-Planlı Bakım
-Tesis ve donanımın belirli bir programa göre arıza oluşma koşulu aranmaksızın yapılan muayene, yağlama, ayarlama, yenileme, revizyon yolları ile kullanılabilirlik süresinin arttırılması çalışmalarıdır. Amaç acil bakımları en aza indirmektir.

Üç tiptir; -Periyodik (Koruyucu-sistematik) Bakım -Kestirimci ( Gereğinde – Koşullara Bağlı ) -Revizyon (Genel Bakım) Tüm

Planlı Bakım Uygulamaları

-Yağlama -Temizleme -Gözle kontrol -Aygıtla kontrol -Parça değiştirme -Bunlar her makinanın ayrı bakım yönergeleri ile belirlenir.