Çelik-imalat-Montaj

Çelik-imalat-Montaj

€ Malzeme giriş kontrolü € Kumlama ve astarlama € Ön İmalat € Markalama ve çatım € Kaynak € Tahribatsız Testler € Boya € Son Kontrol € Sevkiyat € Montaj ÇELİK YAPILARIN SAĞLADIĞI YARARLAR € Mimari Özgürlük € Geniş Açıklıklar € Narinlik € Hafiflik € Depreme Dayanım € Prefabrikasyon € Kolay Denetim € Hızlı Yapı Üretimi € Ekonomi € Değişim € Dönüşüm € Güçlendirme € Revizyon kolaylıkları € Taşıma Kolaylıkları

SONUÇ OLARAK €Çelik yap ılar projelendirmeden montaj ı n ın tamamlanmas ına kadar sa ğlad ı ğ ı avantajlarla endüstriyel yap ılarda ekonomik ,pratik,h ızl ı çözümler sunar. €Bundan dolay ı endüstriyel yap ılarda çelik konstrüksiyon sistemler rakipsizdir.