Bakım Onarım Sistemleri

Bakım Onarım Sistemleri

Günümüz iş dünyasında üretim süreçlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi için Bakım ve Onarım çalışmalarının planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki süreçleri uzman mühendislik ekibimiz ve teknolojik altyapımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması Planlı Bakım Uygulamalarının Analizi Makine Duruşlarının Analizi Bakım Çalışmalarının Yapılış Şeklinin Analizi Bakım Aralıklarının Analizi Yedek Parça Tedarik Sisteminin Analizi Kullanım Kataloglarının İncelenmesi Bakım Fonksiyonunun Organizasyonel Yapısı Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi Bakım – Onarım Haberleşme Sistemi Tüm bu analizler yapılarak bakım – onarım işlemleri daha efektif hale getirilir.

Temel Kavramlar

Arıza Engel olunamamış bir nedenle sistemin durması, üretim hızını veya kalitesinin düşmesidir.

Bakım Tesis ve donanımın üretim performansını istenen bir düzeyde tutabilmek, eski durumuna getirebilmek için gerçekleştirilen işlerin tümüdür.

Onarım Bir tesis veya donanımın durmasına veya üretim kalitesinin kabul edilebilir sınır dışına çıkmasına neden olan arıza nedenlerinin belirlenmesi ve giderilme yollarının bulunmasıdır. Arıza oluştuktan sonra yapılan çalışmalardır.

Planlı Bakım
Tesis ve donanımın belirli bir programa göre arıza oluşma koşulu aranmaksızın yapılan muayene, yağlama, ayarlama, yenileme, revizyon yolları ile kullanılabilirlik süresinin arttırılması çalışmalarıdır. Amaç acil bakımları en aza indirmektir.

Üç tiptir; Periyodik (Koruyucu-sistematik) Bakım Kestirimci ( Gereğinde – Koşullara Bağlı ) Revizyon (Genel Bakım) Tüm

Planlı Bakım Uygulamaları

Yağlama Temizleme Gözle kontrol Aygıtla kontrol Parça değiştirme Bunlar her makinanın ayrı bakım yönergeleri ile belirlenir.